Kayah – El Eliyahu Lyrics

El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
Bo yirtom richbo
Na bashevi ki bo
Lo shachav libo
Gam lo ra’ah shenah
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
Rav machli bir’ot
Kach’shi u’msanot
Yafot u’vriot
Bassar vatirena
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
Hashkeh tzur mei rosh
Tzar einav yiltosh
Yom einai likdosh
Yisrael tish’ena
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
Laj Laj Laj Laj
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
Rav machli bir’ot
Kach’shi u’msanot
Yafot u’vriot
Bassar vatirena
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
Hashkeh tzur mei rosh
Tzar einav yiltosh
Yom einai likdosh
Yisrael tish’ena
El Eliyahu El Eliyahu
Bizchut Eliyahu HaNavi haveh na
Bo yirtom richbo
Na bashevi ki bo
Lo shachav libo
Gam lo ra’ah shenah
Laj laj laj laj