Myrkur – Dronning Ellisiv Lyrics

I austerled Langt mot nord
I Gardarrikets Novgorod
I Gardarrikets Novgorod
Jaroslav var fyrste stor
Jaroslav den fyrste stor
I borgen Almanrik han bor
Av døttre han hadde fem
Ellisiv var en av dem
Dronning Ellisiv hun var
Jaroslav var hennes far
Maken hennes Kong Harald av Norges land
Ellisiv vakker var
Rikets fineste kleder bar
Hun var eldst av søsken fem
Av sin far hun vistes frem
Dyktig og rank, modig til hest
I borghallen alle ble kallet til fest
Beilere bar frem sine bud
Mange ville ha henne til brud
Dronning Ellisiv hun var
Jaroslav var hennes far
Maken hennes Kong Harald av Norges land
Til Novgorod en ferd fra syd
Staselige menn og hester med pryd
Harald av Norge I rustning full
Fra Miklagard kom det kister av gull
Harald Hardråde kongen han ble
Tok Ellisiv til Norge med
Harald henne Dronningnavn gav
Dette likte fyrst Jaroslav
Dronning Ellisiv hun var
Jaroslav var hennes far
Dronning Ellisiv hun var
Jaroslav var hennes far
Maken hennes Kong Harald av Norges land